Over Abortuskliniek Amsterdam

Abortuskliniek Amsterdam is een organisatie met een kliniek in Amsterdam.
Wij bieden deskundige hulp op het gebied van ongewenste zwangerschap en zwangerschapsafbreking, informatie en advies over anticonceptie.

Missie
In het kortdurende contact met de client bieden wij een breed pakket zorgverlening dat informatie, behandeling en nazorg omvat. Daarmee willen wij bereiken dat niet alleen voor de korte termijn oplossingen woren geboden, maar dat clienten ook gefaciliteerd worden bij het voorkomen van nieuwe hulpvragen. Wij bieden zorg in een kleinschalige, toegankelijke en vertrouwelijke omgeving.

Het beleid van de organisatie gaat uit van de volgende visie:
Abortuskliniek Amsterdam is een professionele organisatie waar het primaire proces tussen zorgverlener en client centraal staat.
In de relatie met onze clienten bieden wij zorg van hoge kwaliteit, met betrokkenheid en respect voor iedereen die bij ons komt.

Abortuskliniek Amsterdam is professioneel georganiseerd en werkt volgens de laatste richtlijnen op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Onze klinieken staan garant voor een geborgde kwaliteit van medische zorg, een snelle efficiënte en persoonlijke behandeling, waar úw gezondheid centraal staat. Zij voldoen aan de strengste kwaliteitsnormen en staan garant voor een korte wachttijd, een optimale behandeling in een prettige omgeving.