Veel gestelde vragen

Wanneer ben ik na een abortus weer vruchtbaar?

Na een abortus bent u meteen weer vruchtbaar.

Hoeveel kost een abortus?

Een abortus wordt voor vrouwen die legaal in Nederland verblijven betaald uit subsidiegelden van het ministerie van VWS. Dit betekent dat u het niet zelf hoeft te betalen en dat de kosten niet van het eigen risico afgaan. ook is de behandeling niet te zien op het overzicht van uw zorgkosten. Om de vergoeding in orde te maken moet u uw verzekeringspasje (of het polisblad van uw zorgverzekering) en een geldig legitimatiebewijs meenemen naar de afspraak.

Personen die illegaal in Nederland verblijven en personen die tijdelijk in Nederland verblijven zijn in de regel niet verzekerd via de Wet Langdurige Zorg en moeten de kosten van de behandeling zelf betalen.

Hoe groot is de kans dat een abortus niet goed gedaan wordt?

Het komt wel eens voor dat de zwangerschap toch niet is beëindigd. Bij behandeling met de abortuspil gebeurt dat in 1 tot 4% van de behandelingen, bij andere behandelmethoden is die kans 1 -2 %. In dat geval moeten wij alsnog of voor de tweede keer een zuigcurettage uitvoeren.

De behandeling wordt op hygiënische wijze uitgevoerd en de kans op infectie is uiterst gering. Als extra voorzorg om infectie te voorkomen, krijgt u antibiotica in de kliniek.

Heeft u na de behandeling langer dan een dag koorts (meer dan 38°C) én buikpijn, dan kan er sprake zijn van een infectie. Neem dan zo snel mogelijk contact op met de kliniek waar de behandeling is uitgevoerd of met uw huisarts. Ook bestaat het risico van langdurig bloedverlies of heftig navloeien. Dit treedt meestal op als er weefsel na de ingreep in de baarmoeder is achtergebleven. Als dat weefsel niet vanzelf wordt uitgestoten, moet een nabehandeling plaatsvinden om de laatste restjes weefsel alsnog te verwijderen.

Alle klinieken hebben een samenwerkingsovereenkomst met een nabij gelegen ziekenhuis waar – indien nodig – ondersteuning kan worden geboden.

Kan een abortus onder verdoving of met sedatie plaatsvinden?

De behandeling wordt in principe uitgevoerd onder plaatselijke verdoving. Daarnaast is het ook mogelijk te kiezen voor sedatie (een roesje) waardoor u niets van de behandeling merkt. U gaat dan even kort slapen. Vermeld duidelijk bij het maken van een afspraak als u een behandeling met sedatie wilt.

Als u kiest voor sedatie is het belangrijk dat u vanaf 6 uur voor de behandeling niets meer eet of drinkt. Ook kauwgom of Smintjes zijn niet toegestaan. U moet nuchter zijn omdat anders uw maaginhoud in uw longen kan lopen tijdens de behandeling, wat tot ernstige complicaties kan leiden. U mag wel tot 2 uur voor de behandeling nog een beetje water (zonder koolzuur) of thee (zonder melk, een beetje suiker is wel toegestaan) drinken. Roken en het gebruik van drugs is verboden vanaf 24 uur voor de behandeling. De behandeling verloopt verder hetzelfde als bij een plaatselijke verdoving.

Na een behandeling met sedatie (roesje) mag u die dag niet zelf autorijden of fietsen.

Heeft u bepaalde medische problemen of heeft u ernstig overgewicht (een BMI van meer dan 40), dan kan de arts besluiten geen sedatie te geven in verband met risicogevaar. U wordt dan behandeld onder lokale verdoving of doorverwezen naar een ziekenhuis.

Moet er iemand met mij mee voor een abortus?

Het hoeft niet, maar we raden het wel aan. Het is prettig om iemand bij u te hebben die u vertrouwt en die u kan steunen. Er mag één begeleider bij het gesprek met de verpleegkundige zijn; de arts zal tijdens het medisch vooronderzoek met u alleen spreken. Het is niet mogelijk dat uw begeleider voor of na de behandeling bij u in de uitrustkamer of op de zaal komt. Ook tijdens de behandeling mag uw begeleider niet aanwezig zijn.

Houdt u er rekening mee dat u na een behandeling met sedatie niet zelf mag autorijden of fietsen.

Wat is het verschil tussen een abortus en een overtijdbehandeling?

De naam overtijdbehandeling geeft aan dat het gaat om een hele vroege zwangerschap. U heeft dan nog geen verwijzing van een (huis)arts nodig en er geldt ook nog geen wettelijke bedenktijd (wachttijd) van 5 dagen. Het is een wettelijke term, de behandeling is hetzelfde als bij een langere zwangerschap. U komt in aanmerking voor een overtijdbehandeling als u minder dan 6 weken en 2 dagen zwanger bent. Dit komt meestal neer op minimaal 10 dagen en maximaal 16 dagen overtijd. Met een echo wordt gekeken of u binnen deze termijn valt.

Tot 9 weken zwangerschap kan de behandeling een abortuspil of een zuigcurettage met – of zonder sedatie zijn. Na 9 weken tot 13 weken zal de behandeling een zuigcurettage zijn met – of zonder sedatie.

 

Kan ik een abortus laten doen als ik nog geen 16 jaar ben?

Jongeren vanaf 16 jaar mogen zelf beslissen over het laten afbreken van een zwangerschap (abortus). Jongeren onder 16 jaar hebben toestemming nodig van één van de ouders of van een wettelijke voogd. Als dit niet mogelijk is, voldoet een tweede verwijzing van het Fiom, van een andere arts dan de eigen huisarts of een consult in onze kliniek.

In de praktijk komt het erop neer dat een jongere onder de 16 de mogelijkheden bespreekt en de voor- en nadelen voor zichzelf op een rijtje zet samen met een volwassene, maar wel zelf de beslissing neemt.

Wat kan ik verwachten bij het gebruik van een abortuspil?

Tot 9 weken vanaf de eerste dag van de laatste menstruatie, kan een zwangerschap worden afgebroken door middel van de abortuspil (medicamenteuze abortus).

Zo werkt de abortuspil:

Op de eerste dag van de behandeling krijgt u in de kliniek een medicijn dat de werking van het zwangerschapshormoon blokkeert waardoor de zwangerschap stopt met groeien.

Vanaf 24 tot 72 uur later brengt u een ander medicijn vaginaal in. Dit kunt u thuis doen. Dit middel veroorzaakt buikkrampen die een aantal uren kunnen aanhouden. Deze buikkrampen voelen als hevige menstruatiekrampen. Andere mogelijke bijwerkingen zijn misselijkheid, koude rillingen en diarree. In combinatie met (soms hevig) bloedverlies wordt het vruchtblaasje uitgestoten.

Hoe lang duurt de pijn?
De pijn kan in het begin heel heftig zijn en het kan daarna nog twee weken aanhouden zoals bij een menstruatie.
Zorg dat u pijnstilling in huis heeft, het liefst ook zetpillen, omdat u soms misselijk kan worden van de pijn.

Is koorts normaal?
Verhoging is normaal. Bij koorts hoger dan 38.5 gr. C moet u contact opnemen met de kliniek waar u bent behandeld.

Nacontrole
De zwangerschapsverschijnselen nemen na ongeveer een week sterk af. Het is verstandig om drie a vier weken na de behandeling een zwangerschapstest en nacontrole te laten doen. Indien de klachten niet afnemen, de zwangerschapstest (nog) positief is of als u nog vragen heeft, neemt u dan contact op met onze kliniek.
Bij de afspraak voor het controleonderzoek in de kliniek controleren wij of u lichamelijk goed hersteld bent, of u (nog) klachten heeft en hoe het op emotioneel vlak met u gaat. Ook bespreken wij hoe u de behandeling heeft ervaren en spreken we over verwerkingsproblematiek. Daarnaast wordt aandacht besteed aan anticonceptie. U kunt voor een nacontrole ook naar uw huisarts gaan, in sommige gevallen kan de nacontrole ook telefonisch plaatsvinden.

De abortuspil is niet hetzelfde als een morning after pil (noodpil)

 

Hoe groot is de kans op een slechte ervaring met een abortuspil?

De kans op complicaties bij de abortuspil is klein. De belangrijkste complicatie is dat er wel bloedverlies optreedt, maar dat de zwangerschap niet wordt afgebroken. Daarom is er 4 weken na de behandeling een nacontrole. U kunt ook zelf na 4 weken een zwangerschapstest doen.

De abortuspil veroorzaakt buikkrampen die een aantal uren kunnen aanhouden. Deze buikkrampen voelen als hevige menstruatiekrampen. Andere mogelijke bijwerkingen zijn misselijkheid, koude rillingen en diarree. In combinatie met (soms hevig) bloedverlies wordt het vruchtblaasje uitgestoten.

Hoe lang duurt de pijn?
De pijn kan in het begin heel heftig zijn en het bloedverlies kan daarna nog twee weken aanhouden zoals bij een menstruatie.
Zorg dat u pijnstilling in huis heeft, het liefst ook zetpillen, omdat u soms misselijk kan worden van de pijn.
Indien u klachten heeft of vragen heeft, neemt u dan gerust contact op met de kliniek.

Is koorts normaal?
Verhoging is normaal. Bij koorts hoger dan 38.5 gr. C moet u contact opnemen met de kliniek waar u bent behandeld.

 

Welke bijwerkingen heeft de abortuspil?

Naast bloedverlies en pijn, kunt u last krijgen van diarree, misselijkheid, rillingen en lichte temperatuur verhoging.

Zijn er risico’s aan het gebruik van de abortuspil?

Er is een kleine kans (1-4%) dat de abortuspil niet voldoende werkt en de zwangerschap toch niet beëindigd is. Er moet dan alsnog een zuigcurettage plaatsvinden. Er is altijd een kleine kans op infectie.

Welke klachten kan ik krijgen na een abortus?

Na de behandeling kunt u de eerste dagen last hebben van:

 • Bloedverlies en krampen
 • Buikpijn of rugpijn
 • Verhoging
 • Emotionele instabiliteit
 • Diarree of misselijkheid van de antibiotica

Eventuele bijverschijnselen van de zwangerschap verdwijnen meestal binnen enkele dagen tot 2 weken. Omdat de zwangerschapshormonen nog in uw lichaam aanwezig zijn, kan een zwangerschapstest tot 3 weken na de behandeling positief zijn.

Hoeveel bloedverlies kan ik verwachten na een abortus?

Het meeste bloedverlies komt vaak pas na 4 tot 7 dagen en kan wat heftiger zijn en langer aanhouden dan een menstruatie. U kunt ook stolsels verliezen. Het bloedverlies eindigt vaak met bruinige afscheiding.

Wat moet ik níét doen na een abortusbehandeling?

In verband met infectiegevaar is het na een abortus aan te raden om:

 • De eerste twee weken geen tampons te gebruiken
 • De eerste twee weken geen geslachtsgemeenschap te hebben
 • De eerste twee weken niet in bad te gaan of te zwemmen, douchen mag wel

Bij welke klachten na abortusbehandeling moet ik me zorgen maken?

Het is verstandig om ongeveer drie a vier weken na de behandeling een zwangerschapstest te doen. Indien u zich nog zwanger voelt, als u klachten ervaart of als er vragen zijn neemt u dan contact op met de kliniek.

Het is ook belangrijk dat er een nacontrole plaatsvindt. De nacontrole gebeurt in de kliniek, telefonisch of als u dat wenst bij de huisarts. Bij de afspraak voor het controleonderzoek in de kliniek bespreken wij of u lichamelijk goed hersteld bent, of u (nog) klachten heeft en hoe het op emotioneel vlak met u gaat. Ook bespreken wij hoe u de behandeling heeft ervaren en spreken we over verwerkingsproblematiek. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het gebruik van anticonceptie.

De kans op infectie is gering maar indien u zich ziek voelt, langer dan een dag koorts (meer dan 38 °C) en buikpijn heeft, kan dit wijzen op een infectie. Neem in dat geval zo snel mogelijk contact op met de kliniek waar u bent behandeld of met uw huisarts.

 

Word ik na een abortus vanzelf weer ongesteld?

Meestal wordt u binnen 4 tot 6 weken weer ongesteld. Uw menstruatie kan in het begin nog wat afwijken van het normale patroon. Bij pilgebruik komt de bloeding meestal na de eerste strip.

Hoelang moet ik wachten met seks na een abortus?

In verband met infectiegevaar raden wij aan de eerste 2 weken na de abortus geen geslachtsgemeenschap te hebben. Houd er ook rekening mee dat u kort na de abortus weer zwanger kunt worden als u onbeschermd geslachtsgemeenschap heeft.

Hoelang moet ik wachten met sporten na een abortus?

Na een abortus mag u gewoon weer sporten. Afhankelijk van hoe u zich voelt, is het verstandig om het in de eerste week na de behandeling nog even rustig aan te doen. U voelt zelf het beste wat u wel en nog niet kunt.

Ik heb een abortus laten uitvoeren en heb daar emotioneel last van. Waar kan ik hulp vinden?

Een abortusbehandeling kan een emotionele ingreep zijn. Ook als vrouwen zeker weten dat ze geen kind willen, blijft abortus een moeilijke beslissing. Veel vrouwen worstelen met tegenstrijdige gevoelens. Ook hormonale veranderingen kunnen ervoor zorgen dat u zich verdrietig, somber of labiel voelt.

Als u hulp nodig heeft bij het verwerken van de abortus, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij kunnen u begeleiden of verder verwijzen, bijvoorbeeld voor gesprekken met een instelling voor maatschappelijk werk of deelname aan praatgroepen met vrouwen die hetzelfde hebben meegemaakt.

Mag iemand bij de abortus aanwezig zijn?

Het is niet mogelijk dat uw begeleider (ouder, partner, vriend, vriendin) voor,tijdens of na de behandeling aanwezig is. Het is wel altijd aan te raden om uw partner of iemand anders die u vertrouwt, mee te nemen. In de wachtkamer kan hij of zij u voor en na de behandeling steunen. Bij het medisch onderzoek spreekt de arts met u alleen; bij het gesprek met de verpleegkundige mag één begeleider zijn.

Kan ik van een abortus onvruchtbaar worden?

Deze complicatie komt héél weinig voor. Als het voorkomt wordt dit meestal veroorzaakt door een infectie achteraf. Om dit te voorkomen krijgt u antibiotica in de kliniek. Er is in de literatuur geen aanwijzing voor verminderde vruchtbaarheid na een abortus.

Redenen waarom vrouwen niet zwanger worden na een abortus zijn:

 • Toenemende leeftijd die samengaat met afnemende vruchtbaarheid
 • Sluimerende Chlamydia infectie opgelopen na de behandeling

Hoe weet ik of de abortus mislukt is?

De behandeling wordt op hygiënische wijze uitgevoerd en de kans op infectie is uiterst gering. Als extra voorzorg om infectie te voorkomen, krijgt u antibiotica in de kliniek.

Neem contact op met de kliniek of uw huisarts als:

 • U na de behandeling langer dan een dag koorts (meer dan 38°C) én buikpijn heeft
 • U last houdt van langdurig bloedverlies of heftig navloeien

In dat laatste geval kan er weefsel in de baarmoeder zijn achtergebleven. Als het weefsel niet vanzelf wordt uitgestoten, moet een nabehandeling plaatsvinden om de laatste restanten alsnog te verwijderen. Alle klinieken hebben een samenwerkingsovereenkomst met een nabij gelegen ziekenhuis waar – indien nodig – ondersteuning kan worden geboden.

Doet een abortus pijn?

De pijn die vrouwen ervaren varieert van helemaal geen pijn tot buikkrampen die vergeleken worden met hevige menstruatiekrampen.

Tot wanneer kan ik een abortus laten doen?

In Nederland is het mogelijk om een abortus te laten doen tot 22 weken en 2 dagen zwangerschap (gerekend vanaf de eerste dag laatste menstruatie). De abortuskliniek Amsterdam voert behandelingen uit tot 18 weken. Voor zwangerschappen van 18 tot 22 weken kunt u terecht in de Bloemenhovekliniek in Heemstede. De beslissing of een behandeling nog gedaan kan worden, hangt af van de uitkomst van de echografie op de dag van behandeling. De arts beslist uiteindelijk of de behandeling doorgaat.

Kan ik een abortus anoniem laten doen?

Een abortus is anoniem. U krijgt geen post thuis en uw afspraak/behandeling wordt nergens anders geregistreerd. Wij vragen alleen voor onze eigen administratie en eventuele wijzigingen in de planning naar uw adres en telefoonnummer.
Voor partners, familie en vrienden is het handig om te weten dat wij nooit informatie geven over mogelijke afspraken die een cliente bij ons zou hebben. Wij geven zonder uw toestemming nooit informatie aan derden.

Hoe lang duurt een abortusbehandeling? Hoe lang moet ik in de kliniek blijven?

Voor de behandeling meldt u zich bij de receptie voor een aantal gegevens. Daarna neemt u in de wachtkamer plaats waar de arts of verpleegkundige u komt roepen. Er wordt met u gesproken over uw beslissing en de behandeling. Ook wordt er een echo gemaakt om zeker te zijn of u zwanger bent en hoelang. U kunt alle vragen die u heeft over de behandeling op dat moment stellen.

Dan volgt de feitelijke abortus.

 • Een eerste trimesterbehandeling duurt ongeveer 15 minuten.
 • Een behandeling vanaf 11 weken duurt wat langer, doorgaans 15 tot 45 minuten.

Na afloop blijft u nog een tijdje in de rustkamer of op de zaal. Wanneer u zich weer goed voelt en nadat de verantwoordelijke verpleegkundige nog een aantal zaken met u heeft doorgenomen, kunt u naar huis.

Meestal bent u in totaal tussen de 3 en 4  uur in de kliniek aanwezig.

Mijn huisarts wil geen abortusverwijzing geven, waar kan ik terecht?

U kunt een afspraak maken voor een eerste gesprek bij Abortuskliniek Amsterdam. Als u langer zwanger bent dan 6 weken en 2 dagen, kunnen wij in verband met de wettelijk verplichte wachttijd (5 dagen) pas 6 dagen later de behandeling uitvoeren.

Ik wil niet naar mijn huisarts, waar kan ik terecht voor een verwijzing voor abortus?

In principe is de huisarts degene die u naar ons verwijst. Wilt u de huisarts niet informeren, neem dan contact met ons op. Wij kijken dan waar u het snelst terecht kunt voor een eerste consult.

Wanneer ben ik na een abortus weer vruchtbaar?

Na een abortus bent u meteen weer vruchtbaar.

Hoeveel kost een abortus?

Een abortus wordt voor vrouwen die legaal in Nederland verblijven betaald uit subsidiegelden van het ministerie van VWS. Dit betekent dat u het niet zelf hoeft te betalen en dat de kosten niet van het eigen risico afgaan. ook is de behandeling niet te zien op het overzicht van uw zorgkosten. Om de vergoeding in orde te maken moet u uw verzekeringspasje (of het polisblad van uw zorgverzekering) en een geldig legitimatiebewijs meenemen naar de afspraak.

Personen die illegaal in Nederland verblijven en personen die tijdelijk in Nederland verblijven zijn in de regel niet verzekerd via de Wet Langdurige Zorg en moeten de kosten van de behandeling zelf betalen.

Hoe groot is de kans dat een abortus niet goed gedaan wordt?

Het komt wel eens voor dat de zwangerschap toch niet is beëindigd. Bij behandeling met de abortuspil gebeurt dat in 1 tot 4% van de behandelingen, bij andere behandelmethoden is die kans 1 -2 %. In dat geval moeten wij alsnog of voor de tweede keer een zuigcurettage uitvoeren.

De behandeling wordt op hygiënische wijze uitgevoerd en de kans op infectie is uiterst gering. Als extra voorzorg om infectie te voorkomen, krijgt u antibiotica in de kliniek.

Heeft u na de behandeling langer dan een dag koorts (meer dan 38°C) én buikpijn, dan kan er sprake zijn van een infectie. Neem dan zo snel mogelijk contact op met de kliniek waar de behandeling is uitgevoerd of met uw huisarts. Ook bestaat het risico van langdurig bloedverlies of heftig navloeien. Dit treedt meestal op als er weefsel na de ingreep in de baarmoeder is achtergebleven. Als dat weefsel niet vanzelf wordt uitgestoten, moet een nabehandeling plaatsvinden om de laatste restjes weefsel alsnog te verwijderen.

Alle klinieken hebben een samenwerkingsovereenkomst met een nabij gelegen ziekenhuis waar – indien nodig – ondersteuning kan worden geboden.

 

Kan een abortus onder verdoving of met sedatie plaatsvinden?

De behandeling wordt in principe uitgevoerd onder plaatselijke verdoving. Daarnaast is het ook mogelijk te kiezen voor sedatie (een roesje) waardoor u niets van de behandeling merkt. U gaat dan even kort slapen. Vermeld duidelijk bij het maken van een afspraak als u een behandeling met sedatie wilt.

Als u kiest voor sedatie is het belangrijk dat u vanaf 6 uur voor de behandeling niets meer eet of drinkt. Ook kauwgom of Smintjes zijn niet toegestaan. U moet nuchter zijn omdat anders uw maaginhoud in uw longen kan lopen tijdens de behandeling, wat tot ernstige complicaties kan leiden. U mag wel tot 2 uur voor de behandeling nog wat drinken, maar alleen thee (zonder melk), heldere appelsap of water zonder koolzuur. Roken en het gebruik van drugs is verboden vanaf 24 uur voor de behandeling. De behandeling verloopt verder hetzelfde als bij een plaatselijke verdoving.

Na een behandeling met sedatie (roesjes) mag u die dag niet zelf autorijden of fietsen.

Heeft u bepaalde medische problemen of heeft u ernstig overgewicht (een BMI van meer dan 40), dan kan de arts besluiten geen sedatie te geven in verband met risicogevaar. U wordt dan behandeld onder lokale verdoving of doorverwezen naar een ziekenhuis.

Moet er iemand met mij mee voor een abortus?

Het hoeft niet, maar we raden het wel aan. Het is prettig om iemand bij u te hebben die u vertrouwt en die u kan steunen. Er mag één begeleider bij het gesprek met de verpleegkundige zijn; de arts zal tijdens het medisch vooronderzoek met u alleen spreken. Het is niet mogelijk dat uw begeleider voor of na de behandeling bij u in de uitrustkamer of op de zaal komt. Ook tijdens de behandeling mag uw begeleider niet aanwezig zijn.

Houdt u er rekening mee dat u na een behandeling met sedatie niet zelf mag autorijden of alleen mag deelnemen aan het openbaar vervoer.

Wat is het verschil tussen een abortus en een overtijdbehandeling?

De naam overtijdbehandeling geeft aan dat het gaat om een hele jonge zwangerschap waarvoor geen wettelijke bedenktijd (wachttijd) van 5 dagen geldt en waarvoor geen verwijzing nodig is. Het is een wettelijke term, de behandeling is hetzelfde als bij een langere zwangerschap. U komt in aanmerking voor een overtijdbehandeling als u minimaal 10 dagen en maximaal 16 dagen overtijd bent. Met een echo wordt gekeken of u binnen deze termijn valt.

Tot 9 weken zwangerschap kan de behandeling een abortuspil of een zuigcurettage met – of zonder sedatie zijn. Na 9 weken tot 13 weken zal de behandeling een zuigcurettage zijn met – of zonder sedatie.

 

Kan ik een abortus laten doen als ik nog geen 16 jaar ben?

Jongeren vanaf 16 jaar mogen zelf beslissen over het laten afbreken van een zwangerschap (abortus). Jongeren onder 16 jaar hebben toestemming nodig van één van de ouders of van een wettelijke voogd. Als dit niet mogelijk is, voldoet een tweede verwijzing van het Fiom, van een andere arts dan de eigen huisarts of een consult in onze kliniek.

In de praktijk komt het erop neer dat een jongere onder de 16 de mogelijkheden bespreekt en de voor- en nadelen voor zichzelf op een rijtje zet samen met een volwassene en haar eigen beslissing neemt en kenbaar maakt.

Wat kan ik verwachten bij het gebruik van een abortuspil?

Tot 9 weken vanaf de eerste dag van de laatste menstruatie, kan een zwangerschap worden afgebroken door middel van de abortuspil (medicamenteuze abortus).

Zo werkt de abortuspil:

Op de eerste dag van de behandeling krijgt u in de kliniek een medicijn dat de werking van het zwangerschapshormoon blokkeert waardoor de zwangerschap stopt met groeien.

Vanaf 24 tot 72 uur later brengt u een ander medicijn vaginaal in. Dit kunt u thuis doen. Dit middel veroorzaakt buikkrampen die een aantal uren kunnen aanhouden. Deze buikkrampen voelen als hevige menstruatiekrampen. Andere mogelijke bijwerkingen zijn misselijkheid, koude rillingen en diarree. In combinatie met (soms hevig) bloedverlies wordt het vruchtblaasje uitgestoten.

Hoe lang duurt de pijn?
De pijn kan in het begin heel heftig zijn en het kan daarna nog twee weken aanhouden zoals bij een menstruatie.
Zorg dat u pijnstilling in huis heeft, het liefst ook zetpillen, omdat u soms misselijk kan worden van de pijn.

Is koorts normaal?
Verhoging is normaal. Bij koorts hoger dan 38.5 gr. C moet u contact opnemen met de kliniek waar u bent behandeld.

Nacontrole
De zwangerschapsverschijnselen nemen na ongeveer een week sterk af. Het is verstandig om drie a vier weken na de behandeling een zwangerschapstest en nacontrole te laten doen. Indien de klachten niet afnemen, de zwangerschapstest (nog) positief is of als u nog vragen heeft, neemt u dan contact op met onze kliniek.
Bij de afspraak voor het controleonderzoek in de kliniek controleren wij of u lichamelijk goed hersteld bent, of u (nog) klachten heeft en hoe het op emotioneel vlak met u gaat. Ook bespreken wij hoe u de behandeling heeft ervaren en spreken we over verwerkingsproblematiek. Daarnaast wordt aandacht besteed aan anticonceptie. U kunt voor een nacontrole ook naar uw huisarts gaan, in sommige gevallen kan de nacontrole ook telefonisch plaatsvinden.

De abortuspil is niet hetzelfde als een morning after pil (noodpil)

 

Hoe groot is de kans op een slechte ervaring met een abortuspil?

De kans op complicaties bij de abortuspil is klein. De belangrijkste complicatie is dat er wel bloedverlies optreedt, maar dat de zwangerschap niet wordt afgebroken. Daarom is er 4 weken na de behandeling een nacontrole. U kunt ook zelf na 4 weken een zwangerschapstest doen.

De abortuspil veroorzaakt buikkrampen die een aantal uren kunnen aanhouden. Deze buikkrampen voelen als hevige menstruatiekrampen. Andere mogelijke bijwerkingen zijn misselijkheid, koude rillingen en diarree. In combinatie met (soms hevig) bloedverlies wordt het vruchtblaasje uitgestoten.

Hoe lang duurt de pijn?
De pijn kan in het begin heel heftig zijn en het bloedverlies kan daarna nog twee weken aanhouden zoals bij een menstruatie.
Zorg dat u pijnstilling in huis heeft, het liefst ook zetpillen, omdat u soms misselijk kan worden van de pijn.
Indien u klachten heeft of vragen heeft, neemt u dan gerust contact op met de kliniek.

Is koorts normaal?
Verhoging is normaal. Bij koorts hoger dan 38.5 gr. C moet u contact opnemen met de kliniek waar u bent behandeld.

 

Welke bijwerkingen heeft de abortuspil?

Naast bloedverlies en pijn, kunt u last krijgen van diarree, misselijkheid, rillingen en lichte temperatuur verhoging.

Zijn er risico’s aan het gebruik van de abortuspil?

Er is een kleine kans (1-4%) dat de abortuspil niet voldoende werkt en de zwangerschap toch niet beëindigd is. Er moet dan alsnog een zuigcurettage plaatsvinden. Er is altijd een kleine kans op infectie.

Welke klachten kan ik krijgen na een abortus?

Na de behandeling kunt u de eerste dagen last hebben van:

 • Bloedverlies en krampen
 • Buikpijn of rugpijn
 • Verhoging
 • Emotionele instabiliteit
 • Diarree of misselijkheid van de antibiotica

Eventuele bijverschijnselen van de zwangerschap verdwijnen meestal binnen enkele dagen tot 2 weken. Omdat de zwangerschapshormonen nog in uw lichaam aanwezig zijn, kan een zwangerschapstest tot 3 weken na de behandeling positief zijn.

Hoeveel bloedverlies kan ik verwachten na een abortus?

Het meeste bloedverlies komt vaak pas na 4 tot 7 dagen en kan wat heftiger zijn en langer aanhouden dan een menstruatie. U kunt ook stolsels verliezen. Het bloedverlies eindigt vaak met bruinige afscheiding.

Wat moet ik níét doen na een abortusbehandeling?

In verband met infectiegevaar is het na een abortus aan te raden om:

 • De eerste twee weken geen tampons te gebruiken
 • De eerste twee weken geen geslachtsgemeenschap te hebben
 • De eerste twee weken niet in bad te gaan of te zwemmen, douchen mag wel

Bij welke klachten na abortusbehandeling moet ik me zorgen maken?

Het is verstandig om ongeveer drie a vier weken na de behandeling een zwangerschapstest te doen. Indien u zich nog zwanger voelt, als u klachten ervaart of als er vragen zijn neemt u dan contact op met de kliniek.

Het is ook belangrijk dat er een nacontrole plaatsvindt. De nacontrole gebeurt in de kliniek, telefonisch of als u dat wenst bij de huisarts. Bij de afspraak voor het controleonderzoek in de kliniek bespreken wij of u lichamelijk goed hersteld bent, of u (nog) klachten heeft en hoe het op emotioneel vlak met u gaat. Ook bespreken wij hoe u de behandeling heeft ervaren en spreken we over verwerkingsproblematiek. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het gebruik van anticonceptie.

De kans op infectie is gering maar indien u zich ziek voelt, langer dan een dag koorts (meer dan 38 °C) en buikpijn heeft, kan dit wijzen op een infectie. Neem in dat geval zo snel mogelijk contact op met de kliniek waar u bent behandeld of met uw huisarts.

 

Word ik na een abortus vanzelf weer ongesteld?

Meestal wordt u binnen 4 tot 6 weken weer ongesteld. Uw menstruatie kan in het begin nog wat afwijken van het normale patroon. Bij pilgebruik komt de bloeding meestal na de eerste strip.

Hoelang moet ik wachten met seks na een abortus?

In verband met infectie gevaar raden wij aan de eerste 2 weken na de abortus geen geslachtsgemeenschap te hebben. Houdt er ook rekening mee dat u kort na de abortus weer zwanger kunt worden als u onbeschermd geslachtsgemeenschap heeft.

Hoelang moet ik wachten met sporten na een abortus?

Na een abortus is het verstandig om rustig aan te doen. De eerste week is het beter om zware lichamelijke inspanning zoals sporten en tillen te vermijden. U voelt na verloop van tijd zelf het beste wat u wel en nog niet kunt.

Ik heb een abortus laten uitvoeren en heb daar emotioneel last van. Waar kan ik hulp vinden?

Een abortusbehandeling kan een emotionele ingreep zijn. Ook als vrouwen zeker weten dat ze geen kind willen, blijft abortus een moeilijke beslissing. Veel vrouwen worstelen met tegenstrijdige gevoelens. Ook hormonale veranderingen kunnen ervoor zorgen dat u zich verdrietig, somber of labiel voelt.

Als u hulp nodig heeft bij het verwerken van de abortus, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij kunnen u begeleiden of verder verwijzen, bijvoorbeeld voor gesprekken met een instelling voor maatschappelijk werk of deelname aan praatgroepen met vrouwen die hetzelfde hebben meegemaakt.

Mag iemand bij de abortus aanwezig zijn?

Het is niet mogelijk dat iemand (ouder, partner, vriend, vriendin) voor of na de behandeling aanwezig mag zijn. Het is wel altijd aan te raden om uw partner of iemand anders die u vertrouwt, mee te nemen. Hij of zij kan u voor en na de behandeling steunen. Bij het medisch onderzoek spreekt de arts met u alleen; bij het gesprek met de verpleegkundige mag één begeleider zijn.

Kan ik van een abortus onvruchtbaar worden?

Deze complicatie komt héél weinig voor. Als het voorkomt wordt dit meestal veroorzaakt door een infectie achteraf. Om dit te voorkomen krijgt u antibiotica in de kliniek. Er is in de literatuur geen aanwijzing voor verminderde vruchtbaarheid na een abortus.

Redenen waarom vrouwen niet zwanger worden na een abortus zijn:

 • Toenemende leeftijd die samengaat met afnemende vruchtbaarheid
 • Sluimerende Chlamydia infectie opgelopen na de behandeling

Wanneer kan ik weer zwanger worden na een abortus?

Na een abortus bent u in principe meteen weer vruchtbaar.

Wat zijn de kosten van een abortus(pil)?

Een abortus wordt voor vrouwen die legaal in Nederland verblijven betaald uit subsidiegelden van het ministerie van VWS. Dit betekent dat u het niet zelf hoeft te betalen. Om de vergoeding in orde te maken moet u uw verzekeringspasje en een geldig legitimatiebewijs meenemen naar de afspraak.

Personen die illegaal in Nederland verblijven en personen die tijdelijk in Nederland verblijven zijn in de regel niet verzekerd via de Wet Langdurige Zorg en moeten de kosten van de behandeling zelf betalen.

Hoe weet ik of de abortus mislukt is?

De behandeling wordt op hygiënische wijze uitgevoerd en de kans op infectie is uiterst gering. Als extra voorzorg om infectie te voorkomen, krijgt u antibiotica in de kliniek.

Neem contact op met de kliniek of uw huisarts als:

 • U na de behandeling langer dan een dag koorts (meer dan 38°C) én buikpijn heeft
 • U last houdt van langdurig bloedverlies of heftig navloeien

In dat laatste geval kan er weefsel in de baarmoeder zijn achtergebleven. Als het weefsel niet vanzelf wordt uitgestoten, moet een nabehandeling plaatsvinden om de laatste restanten alsnog te verwijderen. Alle klinieken hebben een samenwerkingsovereenkomst met een nabij gelegen ziekenhuis waar – indien nodig – ondersteuning kan worden geboden.

Doet een abortus pijn?

De pijn die vrouwen ervaren varieert van helemaal geen pijn tot buikkrampen die vergeleken worden met hevige menstruatiekrampen.

Tot wanneer kan ik een abortus laten doen?

In Nederland is het mogelijk om een abortus te laten doen tot 22 weken en 2 dagen zwangerschap (gerekend vanaf de eerste dag laatste menstruatie). De abortuskliniek Amsterdam voert abortussen uit tot 18 weken. Voor zwangerschappen van 18 tot 22 weken kunt u terecht in de Bloemenhovekliniek in Heemstede. De beslissing of een behandeling nog gedaan kan worden hangt af van de uitkomst van de echografie op de dag van behandeling. De arts beslist uiteindelijk of de behandeling doorgaat.

Kan ik een abortus anoniem laten doen?

Een abortus is anoniem. U krijgt geen post thuis en uw afspraak/behandeling wordt nergens anders geregistreerd. Wij vragen alleen voor onze eigen administratie en eventuele wijzigingen in de planning naar uw adres en telefoonnummer.
Voor partners, familie en vrienden is het handig om te weten dat wij nooit informatie geven over mogelijke afspraken die een cliente bij ons zou hebben. Wij geven zonder uw toestemming nooit informatie aan derden.

Hoe lang duurt een abortusbehandeling? Hoe lang moet ik in de kliniek blijven?

Voor de behandeling meldt u zich bij de receptie voor een aantal gegevens. Er wordt dan eerst een echo gemaakt om zeker te zijn of en hoelang u zwanger bent. Daarna heeft u een gesprek met een arts of verpleegkundige. U kunt alle vragen die u heeft over de behandeling op dat moment stellen.

Dan volgt de feitelijke abortus.

 • Een eerste trimesterbehandeling duurt ongeveer 15 minuten.
 • Een behandeling vanaf 11 weken duurt wat langer, doorgaans 15 tot 45 minuten.

Na afloop blijft u nog een tijdje in de rustkamer of op de zaal. Wanneer u zich weer goed voelt en nadat de verantwoordelijke verpleegkundige nog een aantal zaken met u heeft doorgenomen, kunt u naar huis.

Meestal bent u in totaal tussen de 2 en 6 uur in de kliniek aanwezig.

U dient rekening te houden met een verblijfsduur van circa vier uur in de kliniek.

Mijn huisarts wil geen abortusverwijzing geven, waar kan ik terecht?

U kunt een afspraak maken voor een eerste gesprek bij Abortuskliniek Amsterdam. Als u langer zwanger bent dan 6 weken en 2 dagen, dan kunnen wij in verband met de wettelijk verplichte wachttijd (5 dagen) pas 6 dagen later de behandeling uitvoeren.

Ik wil niet naar mijn huisarts, waar kan ik terecht voor een verwijzing voor abortus?

In principe is de huisarts degene die u naar ons verwijst. Wilt u de huisarts niet informeren, neem dan contact met ons op. Wij kijken dan waar u het snelst terecht kunt voor een eerste consult.