Abortus, privacy en anonimiteit

Zwijgplicht

Hulpverleners hebben persoonlijke gegevens van u nodig om uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen. Zij dienen vertrouwelijk met deze informatie om te gaan, aangezien zij gebonden zijn aan hun zwijgplicht (beroepsgeheim). Dit betekent dat u ervan mag uitgaan, dat wat u met uw hulpverlener bespreekt tussen u beiden blijft. De hulpverlener mag zonder uw toestemming geen informatie over u aan anderen doorgeven. Zelfs niet aan uw ouders, familie of partner. Een uitzondering hierop vormen de direct bij de behandeling betrokken hulpverleners. Zij worden uiteraard wel ingelicht over uw situatie.

Aanmaak en inzage dossier

Hulpverleners zijn verplicht een dossier (op papier of in computerbestanden) bij te houden van hun cliënten. Hierin worden verzamelde gegevens vastgelegd, zoals uitslagen van onderzoek en een verslag van de behandeling. Alleen medewerkers die betrokken zijn bij de behandeling en de administratieve afhandeling daarvan, mogen die gegevens inzien zolang dat nodig is voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Verder heeft niemand, binnen of buiten Abortuskliniek Amsterdam, toegang tot het dossier van cliënten. Abortuskliniek Amsterdam waarborgt aldus uw privacy en anonimiteit. De wettelijke bewaartermijn is 15 jaar.

U kunt uw dossier, op verzoek en in overleg met uw behandelend hulpverlener, inzien. Op uw verzoek is het ook mogelijk kopieën te ontvangen van (delen) van uw dossier. Abortuskliniek Amsterdam mag hiervoor een vergoeding vragen.

Registratieplicht

Hulpverleners zijn verplicht gegevens te verstrekken ten behoeve van landelijke registraties (bijvoorbeeld aantal abortussen). Hierbij blijft uw persoonlijke anonimiteit altijd gegarandeerd. Als u op afspraak komt voor een abortusbehandeling zijn uw gegevens dus beschermd. Wij verstrekken alleen persoonlijke gegevens aan personen en instellingen buiten Abortuskliniek Amsterdam als u daarvoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Onderzoek

Soms wordt door of in samenwerking met Abortuskliniek Amsterdam wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek dient in de regel om de kwaliteit van de hulpverlening te verbeteren.

Uw medewerking aan een wetenschappelijk onderzoek is geheel vrijwillig. Ook als u toestemming gegeven heeft voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek, kunt u altijd (zonder opgaaf van redenen) op uw beslissing terugkomen.