Abortus

Abortus (arte) provocatus is de medische term voor het voortijdig afbreken van een zwangerschap door (medisch) ingrijpen. In het Nederlands wordt meestal kortweg de term abortus gebruikt voor deze behandeling. Abortus vindt grondslag in de Wet afbreking zwangerschap (WAZ).

Als u ervoor kiest om de zwangerschap te laten beëindigen dan kunt u bij onze kliniek terecht. Afhankelijk van hoeveel weken u zwanger bent zijn er verschillende behandelingen.

Tot en met 16 dagen (=6w2) overtijd, dan komt u in aanmerking voor een overtijdbehandeling. Tot en met 6w2 is er geen verwijzing en wettelijke bedenktijd nodig. Deze overtijdbehandeling kan een zuigcurettage of abortuspil zijn. De behandeling kan als u dat wilt direct plaatsvinden in de kliniek.

Bent u langer dan 16 dagen overtijd, dan heeft u een wettelijke bedenktijd van 5 dagen. Deze tijd gaat in nadat u een gesprek heeft gehad met de verwijzend huisarts, neem hiervoor de verwijsbrief mee. Als u niet verwezen bent, gaat deze bedenktijd in vanaf het moment dat u met een arts (tweedelijns) heeft gesproken in de kliniek.

Er zijn verschillende methoden voor zwangerschapsafbreking. U kunt kiezen uit de methode met de abortuspil (mogelijk tot 9 weken zwangerschap), de zuigcurettage (mogelijk tot 13 weken zwangerschap) of instrumentele abortus (mogelijk vanaf 13 weken zwangerschap), al dan niet met sedatie (u gaat dan even slapen).

Wanneer u bij ons komt voor het beëindigen van een zwangerschap (abortus), wordt met behulp van een echo de duur van de zwangerschap bepaald. U heeft een gesprek met een arts of verpleegkundige. In dit gesprek komt uw algemene gezondheid aan de orde, uw situatie en beweegredenen. Ook wordt het gebruik van anticonceptiemiddelen na de behandeling besproken.