Besluitvorming

U bent ongewenst zwanger. Wat nu? Wilt u de zwangerschap uitdragen of de zwangerschap laten beëindigen? Om tot een weloverwogen beslissing te komen is het belangrijk om goed na te denken over uw kinderwens, uw leefsituatie, mogelijkheden en de gevolgen van uw beslissing. Praat hierover met uw partner, familie en/of vrienden.

Heeft u niemand met wie u kunt praten en/of heeft u behoefte aan begeleiding? Een besluitvormingsgesprek met een gespecialiseerde instelling zoals het Fiom kan uitkomst bieden. In een gesprek kunt u inzicht krijgen in uw wensen, motieven en keuzemogelijkheden.

Indien u overweegt om de zwangerschap te laten afbreken dan kunt u een afspraak maken bij onze  kliniek. Eerst volgt er een intakegesprek waarin u uw motivatie kenbaar maakt. Mocht u (alsnog) beslissen dat u de zwangerschap wilt uitdragen dan verwijzen we u indien nodig door of terug naar het Fiom.