Abortus en vruchtbaarheid

Er zijn geen wetenschappelijke aanwijzingen voor verminderde vruchtbaarheid na een abortus.

In een gering aantal gevallen kan een abortus leiden tot een infectie in de baarmoeder. Om deze complicatie voor te zijn, neemt u in de kliniek na de abortusbehandeling antibiotica in.

Mogelijk redenen waarom vrouwen niet zwanger worden na een abortus kunnen zijn:

  • Verminderde vruchtbaarheid door toenemende leeftijd
  • Een SOA die niet op tijd is behandeld