Abortus en partners

Hoewel de uiteindelijke beslissing voor abortus ligt bij de vrouw zelf, is het belangrijk dat een partner betrokken is. Bij gebrek aan steun en communicatie over de beslissing is de kans op verwerkingsproblemen groter. Partners kunnen terecht bij een therapeut of praatgroep. Specifieke informatie voor mannen vindt u op www.manenabortus.nl

Partners (of begeleiders) mogen mee naar de kliniek en aanwezig zijn ter begeleiding voorafgaand en na de behandeling, maar mogen niet mee de behandelkamer in.

Er mag één begeleider bij het gesprek met de verpleegkundige zijn. In verband met de privacy van de andere patiënten, mogen begeleiders niet op de zaal komen. De arts zal tijdens het medisch vooronderzoek met u alleen spreken.

Het is niet toegestaan kinderen mee te nemen naar de kliniek.