Abortus en partners

Hoewel de uiteindelijke beslissing voor abortus ligt bij de vrouw die de keuze maakt, is het belangrijk dat een partner betrokken is. Bij gebrek aan steun en communicatie over de beslissing is de kans op verwerkingsproblemen groter. Partners kunnen terecht bij een therapeut of praatgroep. Specifieke informatie voor mannen vindt u op www.manenabortus.nl

U dient zich te realiseren dat partners mee mogen naar de kliniek ter begeleiding voorafgaand en na de behandeling, maar niet tijdens een abortusbehandeling aanwezig mogen zijn.

Er mag één begeleider bij het gesprek met de verpleegkundige zijn, maar mag er geen begeleider mee naar de zaal na afloop van de behandeling. De arts zal tijdens het medisch vooronderzoek met u alleen spreken.

Het is niet toegestaan kinderen mee te nemen naar de kliniek.