Maatregelen i.v.m. het Coronavirus

Toegangsregels

De kliniek is tot nader berichtgeving alleen toegankelijk voor cliënten. Begeleiders en kinderen mogen niet mee naar binnen. Het dragen van een mondkapje is verplicht.

Bij aankomst controleren wij uw temperatuur. Is deze 38 graden of hoger, dan kunnen wij u niet toelaten.

Voor vrouwen die een afspraak hebben of krijgen, geldt dat u gezond moet zijn. Neem telefonisch contact met ons op wanneer u in de tussentijd last heeft gekregen van een loopneus, verkoudheid, hoest, keelpijn of kortademigheid vóór u naar de kliniek komt. We maken dan een nieuwe afspraak met u.

Om onze kliniek open te kunnen houden vertrouwen we op uw begrip en medewerking.

Voor verwijzers

Download de verwijsbrief

Het team van Bloemenhove en Abortuskliniek Amsterdam

Corona measures

Access rules

Until further notice only clients who have an appointment have access to our clinic. Children and persons escorting you are not allowed entrance. Wearing a mouth mask is mandatory.

We check your temperature upon arrival. If it is 38° degrees or higher, we cannot allow you to enter the clinic.

You must be healthy to get and to keep an appointment. Please contact us by phone if you have or are experiencing a runny nose, cold, cough, sore throat or shortness of breath before coming to the clinic. We will make a new appointment with you.

In order to keep our clinic open, we rely on your understanding and cooperation.

For referrers

Download the referral letter

The Bloemenhove and Abortion Clinic Amsterdam team