Maatregelen i.v.m. het Coronavirus

Toegangsregels

Het dragen van een mondkapje is verplicht in de wachtkamer en de spreekkamers. Bij aankomst controleren wij uw temperatuur. Is deze 38 graden of hoger, dan kunnen wij u niet toelaten. U mag maximaal 1 persoon meenemen naar uw afspraak, kinderen mogen niet mee naar binnen.

Voor vrouwen die een afspraak hebben of krijgen (en ook voor hun begeleiders), geldt dat u gezond moet zijn. Heeft u in de tussentijd corona-gerelateerde klachten gekregen of bent u in quarantaine? Neem dan telefonisch contact met ons op vóór u naar de kliniek komt. We maken een nieuwe afspraak met u, of de arts overlegt met u of u eventueel toch op de afgesproken dag behandeld kunt worden.

Om onze kliniek open te kunnen houden vertrouwen we op uw begrip en medewerking.

Voor verwijzers

Download de verwijsbrief

Het team van Bloemenhove en Abortuskliniek Amsterdam

Corona measures

Access rules

Wearing a face mask is mandatory in the waiting room and the consultation rooms. We check your temperature upon arrival. If it is 38° degrees or higher, we cannot allow you to enter the clinic. You can bring a maximum of 1 person to your appointment.

For women who have or make an appointment, you must be healthy. This also applies to the person who comes with you. Please contact us before you come to the clinic if you have any corona-related symptoms or if you are in quarantine. We will than either make a new appointment, or the doctor will discuss with you whether you can still be treated on the agreed day.

In order to keep our clinic open, we rely on your understanding and cooperation.

For referrers

Download the referral letter

The Bloemenhove and Abortion Clinic Amsterdam team